Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Fagforbundets viktigste og dyreste trykksak er klar!

Fagforbundets prinsipp- og handlingsprogram og vedtekter er nå samla i et hefte. Det kan bestilles til de tillitsvalgte til bruk på kurs og konferanser.

prinshprvedtretn1721105x1421.jpg

Trykksaken prinsipp- og handlingsprogrammet og vedtekter med retningslinjer, innholder rammene for all virksomhet i Fagforbundet. Den er et "must" for tillitsvalgte. Derfor trykkes den opp og kan bestilles.

Heftet er ment som et oppslagsverk, og har brede marger med plass til egne notater. Ta vare godt vare på ditt eksemplar, det er en dyr trykksak å produsere og det er ikke beregnet mer enn ett eksemplar hver.

Last ned til kurs og konferanser

Skal prisnsipp- og handlingsprogrammet brukes på kurs, kan den lastes ned fra materielldatabasen. Den kan skrives ut om kursdeltakere ønsker papir, eller den kan leses på pc eller pad.

Det anbefales fordi det koster mye å trykke store opplag, det koster mye å sende ut trykksaker og fordi vi av erfaring vet at mange som deltar på ulike arrangementer får trykksaken utdelt gjentatte ganger.

Prinsipp- og handlingsprogrammet er vedtatt for fire år og vedtektene det samme, derfor bør selve trykksaken som oppslagsverk også vare mer enn et todagerskurs. På nett ligger den alltid tilgjengelig.

Les på nett:

Prinsipp- og handlingsprogram

Fagforbundets vedtekter

 

 

 

 

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)