Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

Markedet bygd på mytedannelse

En robust velferdsstat gjør det mulig for private å drive lønnsom virksomhet i Norge. Det glemmer de som driver fram markedstenkninga med myten om at offentlig sektor er altfor stor og ulønnsom.

Oppgjør
Asbjørn Wahl har belegg også i andres bøker når han tar et oppgjør med nedbygginga av velferdsstaten. (Foto: Jan Erik Østlie, Aktuell)

Fagforbundets leder Jan Davidsen og leder av For velferdsstaten, Asbjørn Wahl, tok begge et oppgjør med sniknedbygging av velferdstjenestene og New Public Management (NPM) under åpninga av Velferdskonferansen som ble arrangert i Oslo 2. og 3. mars. Velferdskonferansen samler politikere, eksperter og fagbevegelse fra inn- og utland for å diskutere hva slags velferdsreformer som trengs - og som kommer innbyggerne til gode. For velferdsstaten ønsker å demme opp for markedsløsninger og NPM, og heller styrke demokratisering, deltakelse og medbestemmelse. Konferansen slo an tonen for årets valgkamp. Den vil bli avgjørende nettopp for velferdsstatens utvikling.

 

Krever for lite

Velferdskonferansen har som mål å bidra med premisser for debatten og forslag til løsninger på velferdsstatens utfordringer. Innlederne og seminarene var bredt sammensatt for å gi kunnskap om at det finnes alternativer til farsotten som ren markedstenkning i offentlig sektor er. Asbjørn Wahl slo selv an tonen i sin innledning.  

- Sats på samarbeid og de ansattes kompetanse og kreativitet heller enn markedsorienterte konsulenter med et snevert fokus på enda mer konkurranse og effektivisering, er Wahls klare oppfordring. Han ønsker et samfunn som demper presset, slik at vi kan stanse utstøtinga av titusener fra skole og arbeidsliv.

- Noen hevder vi er blitt for kravstore i vår kamp for å gjøre norsk arbeids- og samfunnsliv bedre. Det er snarere tvert imot, sa Asbjørn Wahl og la til, - Vi godtar for mye og krever for lite.

 

Bred alliansepolitikk

I valgåret 2009, med global finanskrise og økende arbeidsledighet, er det viktigere enn noen gang å gjenopplive den politisk-ideologiske kampen og satse på en bred alliansepolitikk.

- Stoltenberg-regjeringa har ikke utnytta den sterke kraften som gjorde at de vant valget i 2005 til å konfrontere kapitalen, sa Wahl, og tok til orde for en sterkere selvstendiggjøring av fagbevegelsen.

- Den mest sentrale kamparenaen er arbeidslivet, mener Asbjørn Wahl, som utga boka "Velferdstatens vekst - og fall?" under konferansen. I denne boka skriver Wahl blant annet om velferdsstatens framvekst og om hvordan maktforholdene er endret etter den markedsliberalistiske offensiven som feide inn over oss rundt 1980.

- Fagbevegelsen må søke alliansepartnere som prioriterer samfunnet foran markedet, solidaritet framfor mer konkurranse. De ansattes erfaringer og kunnskap er en mye bedre oppskrift enn de internasjonale konsulentselskapenes utslitte blåkopier, anbefaler Asbjørn Wahl.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)