Logg inn til Tillitsvalgtportalen
Søk på: OSS Fagforbundet.no

- Kom på offensiven!

- Fagbevegelsen er på hæla! I stedet for å lansere idéer har fagbevegelsen havna i en posisjon hvor de kun reagerer på det andre har foreslått, sier Kjell Arne Røvik, professor ved Universitetet i Tromsø.

Allianser
Ole Roger Berg, leder av Fagforbundet Buss- og sporveisbetjeningen i Trondheim, slåss mot privatisering av offentlig transport. (Foto: Fagforbundet)

- Fagbevegelsen er reaktiv i stedet for proaktiv og velger ofte å vente og se hvordan ting virker før de reagerer. LOs aksept av regjeringas innføring av EUs tjenestedirektiv er et eksempel, sier Røvik, som holdt innledning om markedets erobring av offentlig sektor på Velferdskonferansen i mars.

På 60-tallet klekket LO og nåværende NHO ut mange gode arbeidslivsmodeller i et samarbeidsprosjekt og nye idéer ble prøvd ut på arbeidsplassene. Idéene ne vokste ut fra bedriftene og hadde en klar forankring i fagbevegelsen. At arbeidsfolk sto bak påfunnene, og ikke forskere på Blindern var en viktig årsak til suksessen, mener Røvik .

- Det kom masse gode idéer fra prosjektet. For eksempel på hva som er riktige psykologiske krav til en god jobb. Krav om rotasjon, at en person ikke skal stå hele dagen og gjøre samme fysiske jobb, og andre ting som vi tar som en selvfølge i dag, kom fra dette samarbeidsprosjektet, sier Røvik.

Effektiv men trivelig

- Det er en typisk skandinavisk tilnærming at bedrifter skal være effektive og lønnsomme, men også tilby et godt arbeidsmiljø. Dette er en genetisk arv i norsk arbeidslivstenking, og fagbevegelsen var proaktiv i denne tankegangen, sier Røvik.

Han er bekymret for at det nå har blitt et kjennetegn ved fagbevegelsen å være i forsvar. I stedet for å smi nye begreper og lansere idéer, blir man oppfatta som sidrumpa fordi man reagerer på nye lanseringer i arbeidslivet.

Ole Roger Berg, leder for Fagforbundet Buss- og sporveisbetjeningens forening i Trondheim, er også på Velferdskonferansen. Han er enig i mye av det Røvik sier.

- Fagbevegelsen har avideologisert seg gjennom flere år. Vi har neglisjert historien vår, sier Berg og legger til at markedsliberalismen har sneket seg inn også i fagbevegelsens tankegang og språk.  

Savner støtte 

- Det er mye å lære på denne konferansen, blant annet om hvordan ting henger sammen og at kampen mot markedsliberalismen er global. Dessuten syns jeg denne konferansen skiller seg ut ved ikke å være en plass hvor folk bare sitter og prater. Jeg har tro på at deltakerne på Velferdskonferansen vil gjøre ord om til handling, sier Berg.

Berg har kjempa i mange år mot innføringa av anbud i busstrafikken i Trondheim og har organisert et opprop på internett som krever at det ikke tas i bruk andbud i kollektivtrafikken og at regjeringa sier nei til EUs forordning om anbud. Han er skuffet over manglende støtte fra andre aktivister og samfunnsorganisasjoner.

- Jeg skjønner at det er fagbevegelsen som må ta de konkrete kampene om arbeidslivet på jobben, men vi får for lite støtte. Jeg savner at folk tenker på tvers. Vi må slåss sammen, sier Berg. Han selv benytter anledningen til å danne allianser med folk han treffer på konferansen.  

Få overtaket 

Berg mener at fagbevegelsens tunge deltakelse på Velferdskonferansen er et første skritt for å komme mer på offensiven.

- Selve Nobelpris-spørsmålet er hvordan man skal komme seg ovenpå igjen, sier Røvik og fortsetter: Jeg tror tida er inne for det nå. I finanskrisetider vekker den nordiske modellen oppsikt blant forskere i hele verden, og det er ikke tvil om at det er det helt spesielle forholdet mellom arbeidsliv og velferd som er kjernen i den modellen, sier Røvik.

Tema

Tips en venn

Send til flere mottakere med komma mellom adressene


Del

Til toppen

Nøkkelord (skjul)